Bài viết liên quan

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÔI TRƯỜNG XANH HUÊ PHƯƠNG

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÔI TRƯỜNG XANH HUÊ PHƯƠNG

07/04/2022
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Môi Trường Xanh Huê Phương
Vị trí: Tây Ninh
Lọai máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2020
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH

09/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Môi trường Sài Gòn Xanh
Vị trí: Thành Phố Hồ Chí Minh
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2018
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

09/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần môi trường Sonadezi
Vị trí: Đồng Nai
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2019
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT

09/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần môi trường Sao Việt
Vị trí: Vũng Tàu
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2020
© Copyright 2017 daidongtienphat.com.