Bài viết liên quan

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH

09/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Môi trường Sài Gòn Xanh
Vị trí: Thành Phố Hồ Chí Minh
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2018
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

09/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần môi trường Sonadezi
Vị trí: Đồng Nai
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2019
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SẠCH VIỆT NAM

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SẠCH VIỆT NAM

09/12/2020
Chỉ đầu tư: Công ty TNHH xử lý môi trường sạch Việt Nam
Vị trí: Vũng Tàu
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2020
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG SAO VIỆT

09/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần môi trường Sao Việt
Vị trí: Vũng Tàu
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2020
© Copyright 2017 daidongtienphat.com.