TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MTV SX TM IN PHƯỚC CHÂU

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG TY TNHH MTV SX TM IN PHƯỚC CHÂU

11/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty Tnhh Mtv Sản Xuất Thuong Mại In Phước Châu
Vị trí: Vĩnh Long
Loại máy: Máy ép bùn khung bản...
© Copyright 2017 daidongtienphat.com.