HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN THẢI NHÀ MÁY DƯỢC CỬU LONG

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN THẢI NHÀ MÁY DƯỢC CỬU LONG

02/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dược Cửu Long
Vị trí: Vĩnh Long
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 06...
© Copyright 2017 daidongtienphat.com.